Bogføring, moms, løn

Vi tilbyder at bogføre vore kunders regnskabsbilag.

Herunder udarbejdelse af periodevise bogføringsbalancer som efterfølgende gennemgås med kunden med henblik på vurdering af virksomhedens indtjening, likviditet og udvikling i øvrigt m.v.

Derudover tilbyder vi at varetage virksomhedens samlede regnskabsfunktion, herunder lønninger, moms, m.v., samt angivelse heraf overfor offentlige myndigheder m.v.

Vi bruger også netbaserede bogføringsprogrammer, hvor der kan etableres en arbejdsdeling mellem kunden og os, og hvor kunden kontinuerligt har adgang til et ajourført bogholderi.

Kontakt os nu

Indsæt dit navn her

Indsæt din e-mail her

Indsæt dit telefon nr. her

Skriv din besked her