Fristen for selvangivelsen er forlænget to måneder

Fristen for at sende informationer til skattemyndighederne er forlænget til den 1. september 2020. Normalt er fristen den 1. juli, men som følge af Covid-19 er fristen udskudt. Du har derfor yderligere to måneder til at få styr på de oplysninger, som skattemyndighederne beder om.

Almindeligvis skal du sende information om din virksomheds skatteforhold senest den 1. juli. Den frist er i år forlænget til den 1. september. Det betyder, at du har to måneder ekstra til at få styr på din virksomheds skatteoplysninger.

Tjek også

Nettoomsætningen afgør om du skal indsende årsregnskabsoplysninger

Hvis du har en virksomhed med en nettoomsætning på over 300.000 kroner, skal du oplyse om virksomhedens resultat for 2019. Du skal også oplyse, om du har brugt en revisor til at udarbejde dit årsregnskab, og om du skylder moms eller har moms til gode. Du skal desuden sende oplysninger om virksomhedens årsregnskab.

Hvis din virksomhed har en nettoomsætning på under 300.000 kroner, er du fritaget for at sende regnskabsoplysninger til skattemyndighederne. Du skal dog stadig oplyse, om du har fået bistand fra en revisor til udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskab.

Er din virksomhed et selskab?

Hvis din virksomhed er et selskab, skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at udfylde informationer om de handler, som du har foretaget mellem dig og dit selskab. Det kan eksempelvis være de renter, som er tilskrevet mellemregningskontoen.

Hvis du forventer restskat

Selvom fristen for skatteoplysninger er forlænget til den 1. september, vil din restskat blive pålagt yderligere renter fra 1. juli. Det kan derfor være fordelagtigt, hvis du kan betale din restskat inden 1. juli. Kan du først betale efter 1. juli, vil din restskat blive pålagt et fast tillæg på 4 procent af restskattebeløbet.