Mandskabsvogne må ikke bruges til svinkeærinder

Mandskabsvogne må ikke bruges til svinkeærinder.

Ifølge reglerne om registreringsafgift skal du betale registreringsafgift, hvis du bruger en mandskabsvogn til andet end at transportere medarbejdere, materialer, værktøj og lignende mellem arbejdspladser og leverandører, byggemarkeder med mere. Kun virksomhedens ansatte og du selv må køre i varebilen, og I må ikke bruge den til privat kørsel. Det er dog tilladt at lave stop på ruten, så længe I ikke afviger væsentligt fra den.

Tjek også

Hvad er en mandskabsvogn?

En mandskabsvogn er et køretøj, der er konstrueret og indrettet til transport af medarbejdere, materialer, værktøj og lignende. Der skal være plads til, at mindst fire personer kan sidde i den, og det er et krav, at der er mindst to rækker sæder. Det kan eksempelvis være en varebil med både for- og bagsæder. Du kan købe en mandskabsvogn i din virksomhed uden at betale registreringsafgift, så den er relativt billig. Derfor har den også visse begrænsninger i forhold til brug.

Eksempler

Du må ikke:

  • køre fra arbejdspladsen til en café, restaurant eller sandwichbar for at hente mad.
  • på vej fra den ene arbejdsplads til den anden afvige væsentligt fra den direkte rute for at besøge et madsted. En væsentlig afvigelse kan være 10 kilometer fra en tur på 50 kilometer.

Du må gerne:

  • fragte medarbejdere, materialer og værktøj mellem arbejdspladser, leverandører og byggemarkeder.
  • på vej fra den ene arbejdsplads til den anden afvige en smule fra den direkte rute for at besøge et madsted. En sådan afvigelse kan være 500 meter fra en tur på 50 kilometer.

Husk at det er dig som skal dokumentere, at din kørsel er i overensstemmelse med reglerne, hvis du bliver stoppet af Skattestyrelsen. Det er derfor en god idé at gemme kvitteringer for varekøb, brændstof og anden dokumentation, der kan bruges til at sandsynliggøre din rute.