Har du styr på dine skattefrie godtgørelser?

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse er hævet med 1 øre i 2018 i forhold til 2017. For at få godtgørelsen skal man køre i egen bil og føre kørselsregnskab. Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er ligeledes steget en smule.

Skattefri kørselsgodtgørelse
Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse er i 2018 forhøjet med 1 øre i forhold til 2017. Satserne er i 2018:

Kørsel op til 20.000 km/år                                          3,54 kr./km
Kørsel over 20.000 km/år                                           1,94 kr./km

Satserne gælder dine medarbejderes skattefrie kørselsgodtgørelse herunder dig selv, hvis du er hovedaktionær eller selvstændig i virksomhedsordningen. Det er en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse fra firmaet, at man kører i egen bil. Biler ejet af ægtefælle eller fast samlever betragtes også som egen bil.

Erhvervsmæssig kørsel
Det er en betingelse for skattefri kørselsgodtgørelse, at kørslen er erhvervsmæssig i lovens forstand. Kørsel mellem forskellige arbejdspladser anses altid for erhvervsmæssig. Hvis du kører fra din bolig og direkte ud til en kunde eller en arbejdsplads, er kørslen som udgangspunkt også erhvervsmæssig. Vær opmærksom på, at du kan blive omfattet af 60-dages-reglen, hvis du kører mere end 60 dage til samme arbejdsplads i løbet af en 12 måneders periode.

Kørselsregnskab og kontrol
Det er en yderligere betingelse for skattefri kørselsgodtgørelse, at du udarbejder et kørselsregnskab, og at kørselsregnskabet kontrolleres og godkendes af din arbejdsgiver.

Bro, færge, parkering
Skattefri kørselsgodtgørelse omfatter ikke udgifter til færgebilletter, motorvejsafgifter, broafgifter eller udgifter til parkering. Derfor kan arbejdsgiveren vælge at betale disse udgifter som udlæg efter regning ved siden af den skattefri kørselsgodtgørelse. Da der er tale om udlæg efter regning, skal medarbejderen udlevere de eksterne bilag for udgifterne til arbejdsgiveren.

Skattefri rejsegodtgørelse
Når du er på forretningsrejse, kan du være berettiget til skattefri rejsegodtgørelse. Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er for 2018 pr. døgn:

Logi                                   214 kr.
Kost                                   498 kr.

Skattefri rejsegodtgørelse udbetales efter ovenstående satser uden nogen form for bilag. Det altså helt i orden at modtage i alt 712 kroner i godtgørelse, selvom du har mulighed for at overnatte gratis hos et familiemedlem på rejsen.

Ifølge loven er du på rejse, når:

  • Du er væk hjemmefra i mindst et døgn
  • Der er tale om et midlertidigt arbejdssted. Et arbejdssted kan højest anses for midlertidig i 12 måneder.
  • Det ikke er praktisk muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl. I praksis opererer man med en 11-timersregel. Hvis den konkrete arbejdstid sammenlagt med transporttiden gør, at du kun kan nå at opholde dig i hjemmet i 11 timer pr. døgn, anser man betingelsen for opfyldt.

Forbud mod bruttolønsordning
Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at lovgivningen opstiller et forbud mod bruttolønsordning, både hvad angår skattefri kørselsgodtgørelse og skattefri rejsegodtgørelse. Det må altså ikke aftales med firmaet, at man går ned i løn som betingelse for at modtage skattefri godtgørelse. Hvis man gør det, så skal man betale skat af godtgørelserne.

Salg og tilbagekøb af bil gav ikke skattemæssig fordel

Når man køber en bil, der er ældre end tre år efter første indregistrering, beregner man værdien af fri bil med udgangspunkt i den faktiske købspris. Der sker ikke reduktion i beskatningsgrundlaget i takt med at bilen bruges og bliver mindre værd.

Salg og tilbagekøb holder ofte ikke vand
Biler falder som bekendt meget i værdi. Efter 3-4 år falder bilens handelsværdi ofte med op til 50 procent af købsprisen, hvilket har givet stof til eftertanke hos en del virksomhedsejere. Kunne man eventuelt sælge bilen til en forhandler og købe den tilbage igen? Eller kunne man sælge bilen til sig selv og købe den tilbage til firmaet igen et halvt år senere med henblik på at få et lavere beskatningsgrundlag?

Den i og for sig naturlige idé fik en hovedaktionær i 2012. Hans selskab havde købt en brugt BMW 535D i juni 2011 for 525.000 kroner. I januar 2012 spørger han en bilforhandler, hvor meget han vil købe bilen for og får her at vide, at forhandleren vil give 300.000 kroner. Han vælger derefter at købe bilen privat for de 300.000 kroner. 1. juli 2012 sælger han så samme BMW 535 D tilbage til sit selskab for 280.000 kroner. Han selvangiver herefter værdi af fri bil ud fra en købesum på 280.000 kroner.

Men SKAT mente ikke, at denne opgørelse er korrekt, hvorefter hovedaktionærens advokat klagede over SKATs afgørelse til Landsskatteretten. Landsskatteretten gav imidlertid SKAT ret i, at hovedaktionæren ikke kunne nedbringe beskatningsgrundlaget ved det stedfundne salg og tilbagekøb. Den gik ikke. Det var den oprindelige købesum på 525.000 kroner, der skulle danne grundlag for beskatning. Salg og tilbagekøb var alene skattemæssigt begrundet og var ikke fuldt op af indberetning til motorkontoret af ny ejer. At bilen ikke var blevet omregistreret gjorde det endnu mere åbenlyst, at der ikke var tale om en reel handel, men alene forsøg på omgåelse af skattereglerne.

Overdragelser, der kan begrunde lavere beskatning af fri bil
Det er ikke alle overdragelser mellem hovedaktionær og selskab eller mellem koncernselskaber, der kan underkendes af SKAT. Således er det fast antaget i praksis, at overdragelse af firmabil, der sker som led i en skattefri virksomhedsomdannelse, en fusion eller en spaltning vil blive accepteret, forudsat at bilen er overdraget til handelsprisen. En skattefri fusion kan altså have den positive sideeffekt, at hovedaktionæren får en lavere bilbeskatning.

Reglerne for beskatning af fri bil
Beskatning af fri bil sker i grove træk således, at bilens købspris op til de første 300.000 kroner beskattes med 25 procent, mens den del af købsprisen, som overstiger 300.000 kroner beskattes med 20 procent. Hertil skal lægges et miljøtillæg. Der skal minimum ske beskatning af 160.000 kroner, uagtet at bilen har en lavere købspris.