Søger du en ung feriemedarbejder?

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på de gældende regler, når børn og unge under 18 år arbejder i din virksomhed. Du bør altid indhente information om de særlige regler, der gælder for din branche og den konkrete type af arbejde, som den unge skal udføre i din virksomhed.

Nogle brancher har ekstra travlt om sommeren. Iskiosker og restauranter i ferieområder har ofte ekstra mange kunder i sommerperioden og kan have brug for ekstra, midlertidig arbejdskraft. Ofte er det unge under 18 år, der varetager sådanne feriejobs.

13 – 14 årige og unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, må kun udføre lettere arbejde, der er enkelt, forudsigeligt, overskueligt og uproblematisk. Eksempelvis må disse unge gerne foretage lettere ekspedition i forretninger og restauranter, men må ikke sidde ved kassen i et supermarked.

15 – 17 årige, der har afsluttet 9. klasse, må i de fleste tilfælde udføre det samme arbejde som voksne, så længe arbejdet ikke er farligt. Dog gælder visse begrænsninger, herunder i forbindelse med servering af alkohol. 15 – 17 årige må gerne arbejde på serveringssteder, hvis hovedformålet er at servere mad. Servering af alkohol må dog kun ske i forbindelse med servering af mad og under opsyn af personer over 18 år. 15 – 17 årige må derimod ikke arbejde på en bodega, hvor hovedformålet er at servere alkohol, og hvor servering af mad kun er et sekundært element.

Særlige regler for arbejdstid

Der gælder særlige regler for arbejdstid for unge under 18 år. Eksempelvis må 13 – 14 årige og unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, ikke arbejde i tidsrummet klokken 20.00 til 06.00. Unge mellem 15 og 17 år, der har afsluttet 9. klasse må eksempelvis arbejde til 24.00 i restauranter, hoteller, grillbarer og lignende, men kun til klokken 22.00 i butikker, tankstationer og lignende. På grund af øget voldsrisiko er det dog i nogle tidsrum en betingelse, at den unge arbejder sammen med en person over 18 år.

Løn og feriepenge

Mindstelønnen kan være fastsat i en kollektiv overenskomst. Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst, kan virksomheden og den unge aftale lønnen direkte. Der er ingen lov, der fastsætter lønnens størrelse, men det er som regel en god idé at være opmærksom på lønniveauet i relevante overenskomster på området. Uanset lønnens størrelse skal arbejdsgiveren yderligere betale 12,5 procent af lønnen, som går til den ansattes feriepenge.

Ansættelseskontrakt

Som arbejdsgiver bør du altid skrive de aftalte vilkår i en ansættelseskontrakt, når du får nye medarbejdere - også når det er unge medarbejdere, der kun skal være ansat i en begrænset periode. Med en ansættelseskontrakt er der rene linjer mellem dig og din medarbejder. Vær i øvrigt opmærksom på, at den ansatte har ret til en ansættelseskontrakt, når ansættelsen varer mere end en måned, og den ansatte arbejder mere end otte timer om ugen.

Beskatningsregler for brug af firmasommerhus

En del virksomheder tilbyder medarbejderne, at de kan leje virksomhedens sommerhus til en fordelagtig pris. Er der grænser for, hvor billigt man må leje et sommerhus, og hvilke beskatningsregler gælder?.

Lovgivningen på sommerhusområdet opstiller meget klare og objektive regler for, hvor meget man skal betale i leje, hvis man lejer sin arbejdsgivers sommerhus. 

Leje af sommerhus i uge 22 til 34
Hvis en medarbejder lejer virksomhedens sommerhus i ugerne 22 til 34, skal medarbejderen minimum betale, hvad der svarer til en halv procent af den offentlige ejendomsvurdering pr. uge, hvis vedkommende ønsker at undgå beskatning.

Leje af sommerhus i uge 35 til 21
I resten af året skal medarbejderen betale en kvart procent af den offentlige ejendomsvurdering pr. uge, hvis vedkommende ønsker at undgå beskatning.

Hvis medarbejderen lejer sommerhuset i kortere tid end en uge, beregnes værdien forholdsmæssigt pr. døgn.

Eksempel
Advokatfirmaet Busk ejer et sommerhus i Hornbæk. Sommerhuset er vurderet til to millioner kroner. Advokatfuldmægtig Skov lejer sommerhuset i hele uge 34 og to dage af uge 35. Skov betaler en leje til sit firma på i alt 5.000 kroner. 

Sådan opgør Skov sin skat af sommerhus:
Værdi i uge 34: 2 mio. x 0,5 %                   = 10.000 kr. 
Værdi i uge 35: 2 mio. x ¼ % x 2/7            =   1.428 kr. 
Skattemæssig værdi i alt                            = 11.428 kr. 

Egenbetaling                                               =   5.000 kr. 
Skattepligt beløb                                         =   6.428 kr. 
Skat (trækprocent på 42)                          =   2.700 kr. 

B-indkomst uden AM-bidrag
Værdi af sommerhus for almindelige medarbejdere er B-indkomst uden AM-bidrag. Det giver en marginal skattemæssig fordel ved at få frit sommerhus i stedet for kontant løn. 

Arbejdsgiver skal indberette
Arbejdsgiver skal indberette værdi af frit sommerhus i rubrik 51. I ovennævnte eksempel vil arbejdsgiver skulle indberette en værdi på 6.428 kroner.

Hovedaktionærer i farezonen
Det er som udgangspunkt en økonomisk dårlig idé for hovedaktionærer at købe sommerhus i eget selskab, medmindre der er sikkerhed for, at huset lejes ud til personalet i minimim 13 uger om året heraf mindst otte uger i uge 22-34. Hovedaktionærer er omfattet af en fast rådighedsbeskatning på 16,25 procent årligt. I ovenstående eksempel vil hovedaktionærerne skulle betale skat af: 2 millioner kroner x 16,25 % = 325.000 kroner årligt.