Alle hævninger på mellemregningskontoen risikerer beskatning

Du kan risikere at blive beskattet af alle dine hævninger på mellemregningskontoen, hvis du ikke passer på. Hvis din mellemregningskonto altid står i plus, slipper du for beskatning af hævninger. 

Landsskatteretten har i løbet af 2017 i flere sager afgjort, at alle hævninger foretaget på mellemregningskontoen mellem et selskab og hovedaktionæren skal beskattes, uanset at hovedaktionæren også har foretaget indbetalinger på kontoen i løbet af året. Det afgørende er, at mellemregningen er eller bliver negativ. 

Eksempel: 
I løbet af 2017 betaler selskabet regninger for hovedaktionæren privat, og hovedaktionæren har nogle udlæg for selskabet. Alle disse beløb posteres på en mellemregningskonto. Der er ingen mellemregning per 1. januar 2017. 

Dato Tekst Beløb i kr.  I alt kr. Beskattes
25. april 2017 Selskab betaler regning for hovedaktionæren -20.000 -20.000 x
1. maj 2017 Selskab betaler regning for hovedaktionæren -15.000 -35.000 x
31. maj 2017 Hovedaktionærs udlæg for selskabet +1.000 -34.000  
17. juli 2017 Hovedaktionærs udlæg for selskabet +30.000 -4.000  
29. august 2017 Selskab betaler regning for hovedaktionær -45.000 -49.000 x
3. oktober 2017 Hovedaktionærs udlæg for selskabet +2.000 -47.000  
30. oktober 2017 Hovedaktionærs løn efter skat +40.000 -7.000  
31. oktober 2017 Løn udbetales til hovedaktionær -40.000 -47.000  x

Ifølge landsskatteretten er alle hævninger – det vil sige betalinger som selskabet foretager – ulovlige aktionærlån i ovenstående eksempel, fordi mellemregningen er negativ. Hovedaktionæren skal derfor beskattes af i alt 120.000 kroner, som er summen af alle hævningerne. Der skal ikke tages hensyn til de indbetalinger, som hovedaktionæren har foretaget i året. 

Hvis mellemregningen i eksemplet derimod var positiv med eksempelvis 50.000 kroner i udgangssituationen, ville hovedaktionæren ikke blive beskattet af aktionærlån. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at mellemregningen aldrig går i minus, da det kan udløse ovenstående kædereaktion. 

Risiko for dobbeltbeskatning af løn
Bemærk især, at selskabet vælger at sætte hovedaktionærens løn ind på mellemregningskontoen den 30. oktober. Det vil blive betragtet som et afdrag på gælden til selskabet. Da lønnen så hæves af hovedaktionæren den 31. oktober, opstår der ifølge Landsskatteretten en ny gæld, der skal ske aktionærlånsbeskatning af, selvom den allerede er beskattet en gang. 

Aktionærlån etableret før 14. august 2012
Hvis du har et aktionærlån etableret før 14. august 2012, hvor der ikke var beskatning for ulovlige aktionærlån, er det vigtigt, at de holdes adskilt for nye lån og indbetalinger. Ellers anses indbetalinger som afbetaling på det gamle skattefrie lån og nye hævninger som nye aktionærlån.