Sådan forhandler du med din bank

Vejen til banklån på fornuftige vilkår går gennem fakta og dokumentation af din virksomheds fortid, nutid og fremtid. Din bank tildeler din virksomhed en karakter, der indgår i den samlede kreditrating af dig og din virksomhed. Jo bedre rating du som kunde har i banken, des bedre er udgangspunktet for at få det lån, som du ønsker og på gode vilkår.

Når din bankrådgiver kreditrater din virksomhed, kigger vedkommende sandsynligvis på den branche, som din virksomhed opererer i, virksomhedens regnskaber og dens generelle økonomi. Her skal du overveje, hvad du signalerer med dit regnskab og øvrige materiale, som du giver banken.

Bankens kreditrating er baseret på din virksomheds fortid, det vil sige, hvordan din virksomhed har klaret sig de seneste par år. Derfor er det vigtigt, at din virksomheds årsrapporter indeholder de rette informationer og præsenterer din virksomhed ordentligt. Du kan supplere din eksterne årsrapport med et internt regnskab, hvor du giver ekstra information. Det kan både være i form af en udvidet ledelsesberetning, hvor den økonomiske udvikling forklares nærmere eller eksempelvis i udvalgte nøgletal. Spørg din bank om, hvilke yderligere informationer, de ønsker, og som ikke allerede fremgår af årsrapporten.

Banken interesserer sig endvidere for, hvordan det går her og nu. Hav opdaterede drifts- og likviditetsbudgetter med til banken, og sørg for, at budgetterne er realistiske og ikke overoptimistiske. Banken er trænet i at aflæse regnskaber og budgetter og stiller spørgsmålstegn, hvis regnskabet mangler oplysninger, eller budgetterne virker for optimistiske. Det er derfor en god ide at få hjælp og rådgivning fra din revisor til drifts- og likviditetsbudgetter.

Din virksomheds fremtidsudsigter er også vigtige for banken. De har betydning for, om du kan servicere dit engagement med banken, det vil sige betale af på dine lån til tiden og være en sund forretning for banken også fremover. Har du en forretningsplan for din virksomhed, er det en god ide at give den til banken. Det viser netop, at du tænker over fremtiden, konkurrenceintensiteten i din branche og andre vigtige forhold.

Få uvildig finansiel rådgivning

Vær opmærksom på, at din bankrådgiver er ansat i en bank, som er en forretning og skal tjene penge på dig og din virksomhed. Det kan være en god ide at få uvildig finansiel rådgivning til at vurdere, om du har fornuftige vilkår eller betaler for meget i din nuværende bank. De kan også hjælpe til med at få den mest optimale aftale for dig og din virksomhed med banken. Spørg din revisor om uvildig finansiel rådgivning.

Tre gode råd

1) Vær velforberedt før mødet med banken

Det er vigtigt, at du er forberedt til mødet med banken og har gjort dig tanker om, hvad du vil sige eller opnå. Hvor mange penge skal du låne, og hvad skal de bruges til? Udarbejd præsentationsmateriale af din virksomhed eller dit projekt, medbring de seneste årsrapporter, og suppler med et drifts-  og likviditetsbudget samt eventuelt et investeringsbudget, hvis lånet skal gå til nyinvestering.

2) Vær klar på at forhandle med din bank, på sammen måde som du forhandler med dine kunder eller leverandører

Gå til banken i god tid. Det er ikke et godt udgangspunkt for forhandling at komme i sidste øjeblik, hvis der er behov for en udvidelse af kassekreditten. Du skal stille krav til din bank, og husk at kigge på hele dit engagement og ikke kun forhandle om et enkelt element som eksempelvis renten på kassekreditten, men også krav om sikkerhedsstillelse og etableringsgebyr.

3) Undersøg mulighederne for alternativ og supplerende finansieringsmuligheder

Det er ikke hele din virksomheds finansieringsbehov, der nødvendigvis skal dækkes af én og samme bank. Undersøg, om du med fordel eksempelvis kan benytte factoring, så du hurtigere får betaling for dine debitorer, kan lease dine aktiver eller benytte crowdfunding til at få finansieret din næste investering i eksempelvis et nyt produktionsanlæg.

I bogen ”Sådan forhandler du med din bank” får du gode råd og tjeklister til, hvordan du klæder din bankrådgiver på til at give din virksomhed et lån på gode vilkår.

Download bogen gratis på: www.smvportalen.dk/bankforhandling