Fordele og ulemper ved frivillig indbetaling af acontoskat for 2018

Hvis du vil undgå restskattetillæg, bør du overveje at foretage frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. november 2018. Men der kan også være andre gode grunde til frivilligt at indbetale acontoskat.

Forventer du, at din selskabsskat for indkomståret 2018 bliver større end acontoskattebetalingen, bør du overveje at indbetale ekstra frivillig acontoskat for at undgå restskattetillægget, som sidste år udgjorde 3,1 procent. 20. november er sidste frist, hvis du vil udgå tillægget. Hvis du foretager frivillig indbetaling af acontoskat senest den 20. november 2018, skal du måske betale et minimalt procenttillæg. Procenttillæggets størrelse bliver først offentliggjort omkring den 15. december 2018. Tillægget for indkomståret 2017 var 0,0 procent, og det er forventningen, at det samme vil være tilfældet for 2018.

Muligt at vente med indbetalingen til 2019
Som noget nyt har du mulighed for at vente med at betale frivillig acontoskat til den 1. februar 2019. Ved at betale acontoskat senest denne dato, undgår du stadig det store procenttillæg (3,1 % i 2017-niveau), men skal dog betale et procenttillæg, som for indkomståret 2017 var 0,6 procent. Forventningen er, at denne sats forbliver den samme for indkomståret 2018.

Kan det betale sig?
Hvorvidt det kan betale sig at betale frivillig acontoskat afhænger af dit selskabs finansielle situation. Hvis dit selskab skal låne penge i banken for at betale skatten, kan det typisk ikke betale sig, da du næppe kan finde en bank, som vil udlåne penge til under fire procent i rente. Når du sammenligner bankrenten med rentetillægget, skal du huske, at bankrenten kan trækkes fra i skat i modsætning til det rentetillæg, du skal betale til SKAT. Rentetillægget på 3,1 % svarer således til en bankrente på cirka fire procent. Omvendt, hvis dit selskab har overskydende likviditet, som ikke skal bruges før 20. november 2019. Her vil det ofte være en fordel at betale restskatten.

Undgå negative renter
Det kan især være en fordel at indbetale frivillig skat, hvis din bank kræver negative renter af selskabets indestående. Hvis dit selskab eksempelvis har overskydende likviditet på 1 millioner kroner, og banken kræver negative renter på 0,5 procent, kan du spare 5.000 kroner ved at indbetale beløbet til SKAT, som endnu ikke kræver negative renter.

Husk indberetningen
Du foretager indbetaling af frivillig acontoskat via TastSelv. Det er vigtigt, at du indberetter beløbet til SKAT, før du foretager selve indbetalingen. Hvis du ikke indberetter beløbet først, tilbagebetaler systemet den frivillige indbetaling, og så kan det være for sent at indrette igen, hvis du har passeret den 20. november. Når du er inde på skattekontoen, bør du tjekke den for gæld. Hvis der står tidligere gæld i systemet, må du regne med, at den frivillige indbetaling forlods går til at betale denne gæld.