Frister for kompensationsansøgning

Det kan være svært at orientere sig i fristerne for ansøgning til kompensationsordningerne. En del af fristerne er endda udsat, hvilket ikke gør det lettere at få et overblik. I nedenstående tabel fremgår de nugældende ansøgningsfrister og i øvrigt også fristerne for indsendelse af faktiske beløb for de mest gængse ordninger.

Nedenstående oversigt viser fristerne for ansøgning til seks af de mest gængse kompensationsordninger, som er administreret af Erhvervsstyrelsen. Navnet på kompensationsordningen fremgår af første kolonne, hvorefter den relevante periode for ordningen fremgår. I tredje kolonne finder du ansøgningsfristen, og i fjerde og sidste kolonne kan du se fristen for at indsende dokumentation for de faktiske beløb.

De fleste af kompensationsperioderne er udløbet eller udløber i slutningen af august, men coronapandemien er ikke slut og skaber derfor fortsat restriktioner for dansk erhvervsliv. Derfor kan det forventes, at nogle ordninger vil blive forlænget, og nye ordninger vil blive etableret.

Navn på ordningen

Periode

Ansøgningsfrist

Frist for at indsende faktiske beløb

Kompensationsordning for faste omkostninger

Maksimalt fra og med 9. marts til og med 8. juli

30. september

8. december

Midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

maksimalt fra og med 9. juli til og med 31. august

30. september

8. februar 2021

Kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv.

maksimalt fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli

31. august

8. december

Midlertidige kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv.

Fra og med 9. juli til og med 8. august

30. september

8. december

Midlertidige kompensationsordninger for sæsonafhængige selvstændige, freelancere mv.

fra og med 1. maj til og med 31. august

30. september

8. december

Lønkompensationsordningen

maksimalt fra og med 9. marts til og med 29. august

20. september

Seks måneder efter ophør af kompensationsperioden