Det bliver lettere at omregistrere dit IVS

Hvis du driver din virksomhed som et iværksætterselskab (IVS), kan du glæde dig over en ny politisk aftale, som lemper kravene ved omregistrering af et IVS til et ApS. Samtidig er fristen for omregistrering forlænget til den 15. oktober 2021. Folketinget mangler at vedtage reglerne endeligt.

30.000 aktive IVS’er mangler stadig at blive omregistreret til ApS’er. For mange af disse selskaber har det vist sig vanskeligt at indtjene eller etablere den kapital, der skal være til stede ved omregistreringen til et ApS. Der er derfor risiko for, at mange IVS’er vil blive tvangsopløst, når fristen for omregistrering udløber den 15. april 2021. For at undgå at sunde virksomheder bliver tvangsopløst, har en række partier den 21. august 2020 indgået en aftale, der lemper kapitalkravet ved omregistrering af et IVS til et ApS. 

Hovedindholdet af aftalen
Partierne ønsker, at et IVS skal have mulighed for at blive omregistreret ved at indbetale differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS, der er på 40.000 kroner. Med aftalen ses der således kun på størrelsen af den registrerede selskabskapital og ikke på størrelsen af selskabets samlede egenkapital. Hvis der eksempelvis er indskudt 5.000 kroner ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et således blive omregistreret til ApS ved at indskyde 35.000 kroner, uanset at egenkapitalen ikke er til stede. Dette er en væsentlig ændring i forhold til de gældende regler. Den politiske aftale er en fordel for de IVS’er, der har haft underskud, og hvor den samlede egenkapital dermed enten er negativ eller lille.

Eksempel
Egenkapitalen i et IVS er eksempelvis sammensat som nedenstående, når ejeren beslutter sig for at omregistrere selskabet til et ApS, hvor selskabskapitalen minimum skal være 40.000 kr.

Selskabskapital                   5.000
Overført resultat              -50.000
Egenkapital i alt               -45.000

Efter de gældende regler skal ejeren i alt indbetale 85.000 kroner, for at selskabets egenkapital og selskabskapitalen når op på de lovkrævede 40.000 kroner. Med den nye politiske aftale kan ejeren nøjes med at indbetale 35.000 kroner, da det ikke længere vil være en betingelse, at egenkapitalen er til stede.

 

Fristen for at omregistrere forlænges
De politiske partier er enige om at forlænge den nuværende frist, som IVS’erne har til at blive omregistreret fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021. Det betyder, at IVS’er med positiv indtjening har bedre tid til at indtjene et overskud, der kan anvendes til at forhøje selskabskapitalen ved omregistreringen.

De lempede regler i den politiske aftale er ikke trådt i kraft
Regeringen fremsætter til november et lovforslag, der udmønter den politiske aftale i konkrete lovbestemmelser. Detaljerne i regelsættet kender vi endnu ikke, men den politiske aftale signalerer, at især IVS’er med oparbejdede underskud vil have fordel af at vente på de nye regler. Indtil Folketinget har vedtaget de nye regler, og de er trådt i kraft, gælder de nuværende regler.

De nuværende kapitalkrav gælder eksempelvis, hvis selskabets ledelse ønsker at genoptage et IVS, der er sendt til tvangsopløsning. Bliver et IVS sendt til tvangsopløsning, fordi årsrapporten ikke er indsendt til Erhvervsstyrelsen, skal hele den tabte kapital indbetales. I eksemplet med en negativ egenkapital på 45.000 kroner skal der altså ved en genoptagelse indbetales 85.000 kroner.