Revision

Hos Revisionskontoret Fredericia-Vejle tilbyder vi effektiv og nærværende revision

Troværdighed

Vi har fokus på et godt samarbejde med dig og arbejder i øjenhøjde, så du får god indsigt i din revision. Det er vigtigt for os at du føler dig tryg.

Erfaring

Vi har stor erfaring og vores arbejde udføres naturligvis altid i overensstemmelse med lovgivning og revisionsstandarder.

Professionalisme

Vi tilbyder effektiv og professionel revision for selskaber, fonde og foreninger m.m. uanset størrelse og indenfor alle brancher.

Sådan arbejder vi

Konkrete forslag til forbedringer

Efter vores revision udarbejder vi en protokol til ledelsen. Her vil vores bemærkninger fremgå og desuden vil vi komme med konkrete forslag til forbedringer eller andre tiltag, så du får mest muligt ud af revisionen og let kan handle på den.

Vi tilbyder også gerne at skrive et brev til den daglige ledelse, der detaljeret beskriver de forhold, vi har bemærket. Her skriver vi også løsningsforslag. På den måde sikrer vi håndgribelige resultater, så ledelsen har de bedste forudsætninger for at skabe forbedringer.

Hvad er formålet med revision?

En revisors opgave er at foretage en uvildig gennemgang og kontrol af et regnskab. Det kan blandt andet bruges til at sikre sig, at regnskabet lever op til alle lovmæssige krav – hvilket er ekstremt vigtigt og kan være utrolig svært at gøre selv. 

Hos Revisionskontoret Fredericia-Vejle har vi den rette baggrund og erfaring til at sikre, at dit regnskab ligger inden for lovens rammer. Samtidig kan vi skabe overblik over din virksomheds økonomiske situation, der kan være en fordel at have et godt indblik i.

Revision

Hvad kigger en revisor på?

En revisor gennemgår regnskabet fra den ene ende til den anden. Alle transaktioner, momsafregninger, gebyrer, bogføringer, aktiver, passiver m.m. På den måde sikrer revisoren, at regnskabet er i orden.

Visse virksomheder er pålagt revision. Blandt andet aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde. Men derudover kan det også være en fordel for en virksomhed at få foretaget intern revision, som giver et godt overblik over virksomhedens økonomi.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp?
Du er altid velkommen til at kontakte os

Karetmagervej 11, 2.th. - 7000 Fredericia

Mandag - Torsdag: 08:00 - 16:00, Fredag: 08:00 - 15:00