Regnskab & Revision

Vi assisterer med udarbejdelse af regnskaber for såvel selskaber, personligt drevne virksomheder, foreninger, fonde m.m.

Regnskabsudarbejdelsen foretages i henhold til aktuelle regnskabsstandarder gældende for den enkelte virksomhedstype.

Ved regnskabsudarbejdelsen gennemgår vi virksomhedens regnskabsmateriale og foretager i tilknytning hertil en række afstemninger tilpasset virksomhedens konkrete forhold. Afslutningsvis gennemgår vi regnskabet med kunden og vurderer virksomhedens indtjening, rentabilitet og udviklingsmuligheder m.v.

Vi kan i øvrigt assistere med tilrettelæggelse af betryggende forretningsgange indenfor den enkelte kundes organisation således, at der opnås tilstrækkelig adskillelse mellem de forskellige funktioner samtidig med at effektiviteten øges.

Vi udfører revision i selskaber, andelsboligforeninger og andre foreninger, fonde m.m. i alle størrelser og indenfor alle brancher.

Revisionen udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning samt vedtagne revisionsstandarder.

Som afslutning på revisionen udarbejder vi en revisionsprotokol til ledelsen, hvori bl.a. vore bemærkninger fremkommet ved revisionen anføres. Samtidig anfører vi vore forslag til forbedringer eller øvrige tiltag.

Som supplement til revisionsprotokollen udarbejder vi eventuelt et brev til den daglige ledelse omfattende detaljerede forhold bemærket ved revisionens udførelse samt eventuelle løsningsforslag hertil.

Kontakt os nu

Indsæt dit navn her

Indsæt din e-mail her

Indsæt dit telefon nr. her

Skriv din besked her